Niebezpieczny mróz

05.02.2012

W ciągu ostatnich kilku tygodni termometry w naszym regionie wskazywały ponad 20 stopni mrozu. Paradoksalnie z takimi temperaturami mamy do czynienia ze względu na globalne ocieplenie. Naukowcy sądzą, że za tą sytuację odpowiada proces kurczenia się powłoki lodowej pokrywającej Ocean Arktyczny.

Niższe temperatury oznaczają niestety również większe niebezpieczeństwa. W czasie silnych mrozów, ludzie zaczęli palić mocniej. Jest to niebezpieczne, ponieważ płomień, który dostaje się do komina może zapalić zalegającą w nim sadzę. Paląca się sadza osiąga temperaturę około tysiąca stopni Celsjusza, wtedy komin może nie wytrzymać i pęknąć lub się rozszczelnić. Strażacy coraz częściej wyjeżdżają na akcje do płonących zabudowań w naszej gminie, dlatego zalecana jest szczególna ostrożność mieszkańców.

Strażacy przestrzegają również przed czadem, czyli tlenkiem węgla, który powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu? Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.


Info: KPPSP Sucha Beskidzka

Wróć

Dodaj komentarz