Forum Ekonomii Społecznej pt. „PES jako forma promocji regionu”

13.12.2012

We środę 12 grudnia Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu gościła uczestników Forum Ekonomii Społecznej pt. „PES jako forma promocji regionu”.

Było to pierwsze z cyklu sześciu spotkań dotyczących ekonomii społecznej. PES czyli Podmiot ekonomii społecznej jest to instytucja, której głównym celem nie jest zysk.

W forum wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy, stowarzyszeń, fundacji, a także Powiatowych Urzędów Pracy i Samorządów terytorialnych. Przybyłych gości przywitał Adam Gałecki, koordynator projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Następnie głos zabrał Szymon Surmacz, wiceprezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” z Łodzi. Wyjaśnił on czym jest ekonomia społeczna oraz jaki wpływ ma zrównoważony rozwój regionu na jego odbiór w oczach „zewnętrznych klientów”.

Ilona Szczęch, wice Wójt Gminy Klucze opowiedziała o podmiotach ekonomii społecznej w swoim regionie oraz o rozwoju gospodarki społecznej w Kluczach. Wyjaśniła również jak wykorzystać potencjał spółdzielni socjalnych oraz jak można pomóc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Olga Gałek, przedstawiciel fundacji MILA, poruszyła temat wykorzystania lokalnych marek w celu promowania regionu.  Odpowiedziała również na pytanie jak praktycznie wykorzystać przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, by mogły wspierać promocję i rozwój regionu.

Druga część spotkania była sesją warsztatową, podczas której uczestnicy forum dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym i dyskutowali na tematu związane z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej planuje jeszcze 5 spotkań z cyklu Forum Ekonomii Społecznej.

Wróć