Stryszawa się aktywizuje

06.03.2012

W miniony weekend tj. 3-4 marca w Stryszawie odbyło się pierwszej szkolenie dla mieszkańców gminy dotyczące partycypacji społecznej. Pod tą specyficzną nazwą kryje się sztuka komunikacji, współdecydowania i współdziałania, której celem jest przede wszystkim pokazanie, że w sprawach publicznych ważny jest każdy głos.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. czym jest partycypacja społeczna i publiczna, dlaczego warto wspinać się na szczyt drabiny partycypacji, jakie narzędzia kontroli społecznej mają do dyspozycji obywatele (czyli w jaki sposób można "patrzeć władzy na ręce"), ale także z jakich ciekawych metod można skorzystać, by od kontroli i walki o swoje prawa przejść do przynoszącej wszystkim korzyści współpracy z samorządem (w takich dziedzinach jak planowanie przestrzenne, turystyka dziedzictwa, rozwiązywanie lokalnych problemów itp.).

Było to pierwsze z cyklu szkoleń realizowanych we współpracy Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia wraz z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa w ramach projektu "Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim". Działania te służą przygotowaniu mieszkańców gminy Stryszawa do bycia aktywnymi obywatelami - świadomymi swoich praw, gotowymi do dialogu i współpracy z władzami samorządowymi.

Uczestnicy pierwszych zajęć szybko się zintegrowali i dzięki wsparciu doświadczonych trenerów z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych w twórczy sposób zdobywali bezcenną wiedzę.

Kolejne warsztaty dotyczące partycypacji społecznej odbędą się 17-18 marca i istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w/w zajęciach. Szczegóły na stronie: www.zielonalinia.org.pl

Wróć

Dodaj komentarz