Mieszkańcy działają

21.03.2012

W dniach 17-18 marca 2012 r. odbyło się kolejne szkolenie pt. "Partycypacja - sztuka komunikacji, współdecydowania i współdziałania" dla mieszkańców gminy Stryszawa. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. czym jest partycypacja społeczna i publiczna, dlaczego warto wspinać się na szczyt drabiny partycypacji, jakie narzędzia kontroli społecznej mają do dyspozycji obywatele (czyli w jaki sposób można "patrzeć władzy na ręce"), ale także z jakich ciekawych metod można skorzystać, by od kontroli i walki o swoje prawa przejść do przynoszącej wszystkim korzyści współpracy z samorządem (w takich dziedzinach jak planowanie przestrzenne, turystyka dziedzictwa, rozwiązywanie lokalnych problemów itp.). Warsztaty prowadziły Anna Jarzębska i Małgorzata Łuszczek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Szkolenie realizowane było we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych w ramach projektu "Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim". Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców gminy Stryszawa do bycia aktywnymi obywatelami - świadomymi swoich praw, gotowymi do dialogu i współpracy z władzami samorządowymi - innymi słowy do partycypacji w życiu publicznym swojej miejscowości i gminy.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej

Wróć

Dodaj komentarz